Vyberte prosím z nabídky, o jakou sekci máte zájem.

Doprava

Nabízíme dopravu volně ložených krmných směsí i pytlovaných krmiv po celé republice.

 • auta s tonáží 8-14 tun, možnost připojit vlek s tonáží 8 tun
 • 3 až 4 druhy volně ložených krmných směsí najednou
 • skládat lze těmito způsoby: sklopit, foukat do sila či vyprazdňovat šnekem
 • u pytlovaných krmných směsí - do 80 km dovoz krmiv zdarma, dále 18 Kč/km bez DPH
 • minimální odběr pro dopravu pytlovaných krmných směsí je 5 q
 • pytle je možné přepravovat na paletách nebo volně, skládání hydraulickým čelem

Další možností je nakoupit krmné směsi pro hospodářská zvířata u našich smluvních partnerů, kterým směsi přeprodáváme. Podívejte se na mapu, jestli není některý z obchodů blízko Vás.

Laboratoř

Našim zákazníkům nabízíme provedení laboratorní analýzy u obilovin, olejnin, pícnin a dalších komodit. Laboratorními testy pravidelně ověřujeme kvalitu našich krmných směsí i přijatých komodit.

 • spolehlivé zjištění vlhkosti, N-látek, objemové hmotnosti, teploty, obsahu vláknin, škrobu, lepku a dalčích parametrů u vstupních surovin či našich krmných směsí
 • oddělení komodit od nečistot
 • zjištění geneticky modifikovaného materiálu v surovinách

Poradenství

K nejvyšším prioritám naší společnosti patří poskytování kompletního poradenství. Poradenství zajišťují odborní pracovníci s mnoholetou praxí, a to nejenom v krmivářském oboru, ale také v prvovýrobě. Na základě našich dlouholetých zkušeností a nejnovějších poznatků jsme schopni společně s Vámi chovateli určit správný směr, kterým by se měla ubírat Vaše každodenní snaha o co možná nejlepší ekonomický výsledek.

Do komplexu poradenství patří:
 • pravidelné návštěvy chovu
 • kontrola zdravotního stavu zvířat
 • kontrolní odběry a laboratorní rozbor krmiv
 • sestavení receptur krmných směsí na míru
 • sestavení krmných dávek
 • následná kontrola funkčnosti krmných dávek