Dokumenty ke stažení


Dotační projekt - modernizace zpracovatelského podniku

  • Název projektu: Modernizace zpracovatelského podniku
  • Anotace: Cílem je investice do zpracovatelského provozu vedoucí ke zvýšení přidané hodnoty zemědělských produktů. Byla provedena rekonstrukce provozu a objektu výroby sypkých krmných směsí.

Dotační projekt - vzdělávání zaměstnanců

  • Název projektu: Vzdělávání zaměstnanců společnosti VKS Pohledští Dvořáci a.s.
  • Reg.č.projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012252
  • Anotace: Cílem projektu je proškolit zaměstnance společnosti VKS Pohledští Dvořáci a.s. v sérií kurzů za měřených na měkké dovedností (obchodních a prezenčních dovednosti) a sŕií dovedností Obecného IT. Celkem bude do projektu zapojeno 24 zaměstnanců, 7 z nich jsou osoby ve věku nad 54 let. Celkem 24 osob přesáhne bagatelní podporu. Projekt bude realizován 24 měsíců a to v kraji Vysočina.

Dotační projekt - úspory energie

  • Název projektu: Úspory energie ve společnosti VKS Pohledští Dvořáci a.s.
  • Reg.č.projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_251/0020485
  • Anotace: Cílem projektu je náhrada jednoho za stávajících dvou kompresorů pro výrobu stlačeného vzduchu za nový s vyšší energetickou účinností a efektivnějším řízením výkonu.