Krmné směsi pro prasata
Krmné směsi pro selata
- SELÁTKO,
- ČOS-S PROBIO, ČOS PROBIO, ČOS SPECIÁL

Krmné směsi pro předvýkrm a výkrm prasat
- A1 NORMA, A1 STANDARD, A1 PLUS,
- A2 NORMA, A2 STANDARD, A2 PLUS,
- CDP NORMA, CDP STANDARD, CDP PLUS

Krmné směsi pro chovná prasata
- KPB STANDART, KPB PLUS, KPB SUPER,
- KPK STANDARD, KPK PLUS,
- KA PLUS

Krmné směsi pro odchov prasat
- PCH TESTA ENVIRO, PCH-S PLUS, PCH-1 PLUS, PCH-2 PLUS, PCH PLUS

Krmné směsi MIXY pro prasata
- MIX A1, MIX A2, MIX CDP, MIX UNI PLUS, MIX KPB PLUS, MIX KPK PLUS