Obchod s rostlinnými komoditami
Společnost se zabývá obchodem s rostlinnými komoditami (nákup, prodej) včetně zajištění přepravy.

Obchod je realizován v souladu s certifikací systému  požadavků standardu GMP+B3, na oblast obchodu s krmnými surovinami rostlinného původu.
Kontaktujte nás

Ing. Jan Henzl, zookonzulent, obchod se zvířaty
tel. 602 691 512
e-mail: jan.henzl@vkshb.cz
Ing. Miroslav Hnilička, obchod s rostlinnými komoditami
tel. 569 427 468
e-mail: miroslav.hnilicka@vkshb.cz
Obchod se zvířaty
Společnost se zabývá obchodem s jatečnými zvířaty (prasata, skot)  a zástavovými zvířaty (selata, telata, jalovice).
                   CZ                                            DE                                      AN
Certifikace Standardu GMP+B3 (2007)
na oblast obchodu s krmnými surovinami rostlinného původu