Certifikace na oblast výroby krmných směsí, posklizňová úprava, skladování a obchod se zemědělskými komoditami, konzultační činnost v oblasti výživy, lisování  olejů.
Certifikace ČSN EN ISO 9001:2009
Společnost je registrována na ÚKZÚZ v kategorii výrobců splňujících nejnáročnější požadavky  na kvalitu s nejnižším možným dávkováním premixů nad 0,05 %.
Společnost je registrována na USKVBL jako výrobce medikovaných krmiv.
Certifikace na oblast obchodu s krmnými surovinami
rostlinného původu
Certifikace Standardu GMP+B3 (2007)
                   CZ                                            DE                                      AN
Společnost má dále zavedený a schválený systém řízení kritických bodů HACCP na oblast výroby krmných směsí.
Politika_kvality
                  CERTIFIKÁT           POLITIKA KVALITY        
Certifikace ISCC
                  CERTIFIKÁT
Certifikace udržitelnosti biopaliv ISCC
Ve shodě se směrnicí Evropského parlamentu a rady 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů.